miércoles, 14 de julio de 2010

Me

I Love
I Miss
I can not sleep
I can not breath
I wont go
I wont leave
I can not hide
I cant live
I can not be
Until your resting here with me.....

No hay comentarios:

Publicar un comentario